شماره‌های پیشین انتشارات

انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی با هدف نشر و گسترش دستاوردهای علمی، پژوهشی و آموزشی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران، از سال 1394 فعالیت خود را آغاز کرده و همواره در جهت ارتقای کیفیت و کمیت تولیدات علمی تلاش می‌کند. در حال حاضر در زمینه‌های متعددی از جمله علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، هنر کتاب‌هایی با محتوای ارزشمند و به‌روز منتشر میکند. این مرکز هر نوع اثر علمی و تحقیقی شامل تصنیف، تألیف، ترجمه، تصحیح متون، گزارش پژوهشی و اسناد و مدارک علمی پژوهشی را در زمینه های مذکور از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات علمی و پژوهشی، با رعایت مفاد « آیین‌نامۀ انتشار کتاب» برای چاپ و نشر می‌پذیرد.